Hiển thị một kết quả duy nhất

6,000,000
6,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
2,400,000